7 December

Välj kött med omsorg
 
Hur stor miljö/klimatbelastning ditt kött ger beror på hur det producerats.
Importerat kött bör du undvika helt.
Med svenskt konventionellt kött kan det vara så att djuren fötts upp på importerad mat.
Men du ska alltid välja svenskt kött.
Gärna ekologiskt, då det innebär att en stor del av djurens mat odlas på den egna gården.
Naturbeteskött är bra, då har djuren gått fritt och betat. 
 
Det bästa är att köpa kött direkt från producenten, då kan du själv se hur djuren har det och du kan få bra insyn i vad djuren ätit. Plus att alla transporter till och från mellanhänder skippas.
Eller föda upp egna djur om du har möjlighet.
 
 

Kommentera här: