0 Läs mer >>

Det måste vara som det är.

En humla har bara en sommar.

Hur bra den sommaren än må vara så måste den ta slut.

Och nästa generation ta vid.

Men humlan surrar lyckligt oventande från blomma till blomma.

Är den ovetande?

Eller bara oberörd?

Ett förnöjt surrande når mitt öra.

Kan hända är en sommar tillräckligt lång i en humlas ögon.

Bara blommorna bjuder tillräcklig nektar i sina vackra skålar.

Min kärlek är oändlig men livet kort.

 

Ovetande eller obe...