Johan Rockström, vår husgud....

Johan Rockström målar upp en del av de utmaningar världen står inför i sitt Vinterprogram i Sveriges Radio: 
1. Vi måste inse att hålla världen under 1,5 grad är helt i linje med forskningen, nödvändigt och bra men det kräver en global mobilisering. Det handlar om en transformation till en fossilfri värld till 2040 och negativa utsläpp av växthusgaser efter 2050.
2. Vi måste satsa storskaligt på kolinlagring, att använda fotosyntesen i våra växter för att ta upp koldioxid. Vi måste också satsa på kolinlagring från kolkraftverk, vi måste detta för att det är så bråttom.
3. Vi måste se till att 1,5 grad översätts till en slutgiltig global kolbudget som ska fördelas rättvist mellan alla människor på jorden. Vi svenskar kan inte fortsätta släppa ut 10 ton koldioxid, vi har max 1 ton. Vi måste börja kolbanta. 
4. Vi måste omedelbart ta bort de 600 miljarder dollar som subventionerar olja, kol och naturgas årligen. Annars har vi inte en chans att klara 1,5 grad. Och de här pengarna kan användas till något annat. Varför inte till de 1,3 miljarder fattiga som inte har någon energi alls? Med 230 miljarder kan de få modern solenergi. 
5. Inför ett globalt pris på kol på minst 50 euro per ton koldioxid, vilket är hälften av Sveriges framgångsrika kolskatt sedan 1991. 
6. Vi måste satsa allt på nya affärsmodeller. På cirkulär ekonomi och delad ekonomi istället för att äga prylar som vi sen slänger. Det är helt nödvändigt i en omvandling till en ny livsstil.
7. Vi måste ha nya pengar. Stora pengar. Vi bråkar om 100 miljarder till FN:s klimatfonden. Men betänk att USA:s senaste 8 extrema stormar har kostat landat 160 miljarder dollar ensamt. Alltså mycket mer än klimatfonden. Det är patetiskt. 
8. Vi måste ta alla planetens gränser på allvar. Det behövs ett systemtänkande.

Kommentera här: