Rädda dig själv!

"Vår livsmedelsproduktion är den enskilt största bidragande orsaken till att vi överskrider planetens gränser. Livsmedelsproduktionen förbrukar mest markyta och färsktvatten, släpper ut mest växthusgaser, utgör det största hotet mot den biologiska mångfalden och är en betydande källa till övergödning. Om vi kan lösa problemet med livsmedelsproduktionen har vi stor chans att skapa välbefinnande inom det säkra manöverutrymmet."
 
Ur "Big world Small planet", Johan Rockström och Mattias Klum.
 
Min slutsats blir då att det bästa jag kan göra för att rädda oss - människor, djur, växter och alla andra fantastiska organismer som lever här på jorden - är att vara noga med vad jag äter. Att köpa bra mat helt enkelt. Vilket faktiskt INTE behöver vara dyrt. Att äta rätt ur miljösynpunkt (vilket också är rätt ur människosynpunkt) är billigt. 
 
Otroligt billig mat, tre av fyra odlade i Sverige.
 
Ännu billigare blir det om du odlar din egen mat. Vilket också har många andra fördelar för dig själv. Att odla ger mervärde åt både maten och livet. Du får motion och gör en värdefull insats, både för dig själv och andra.
 
Nyskördad gråärt, odlad i min egen trädgård, en favoritgröda för mig.
 
Att i så stor utsträckning som möjligt odla sin egen mat är ju också en fenomenal miljöinsats, det är även ett socialt ansvarstagande. Maten slipper transporteras, vi slipper köpa all mat och det blir mindre gräsmatta att klippa. Många har en trädgård och har stor möjlighet att odla egen mat. Har du ingen trädgård? Fråga hyresvärden eller kommunen om det finns någon yta du får odla på! De behöver få veta att behovet och viljan finns. 
 
Odling mellan hyreshusen, kvarteret Skidan - Edsbyn.
 
Annars finns det de som väljer att gerillaodla. De adopterar helt enkelt en yta som inte används och börjar odla.
Jag gillar det här, det visar vilken revolution som pågår. Vi vill ha tillbaka makten över vår mat och vår framtid! Jag vill inte att multinationella företag ska bestämma vad jag ska äta och/eller hur det ska produceras.
 
En ständigt växande gerillaodling nära mig.
 
När en odlar mat djupnar insikten om matens faktiska värde. Respekten för våra bönder ökar. För dem behöver vi. Vi vill ha mer närproducerad mat och råvarorna ska förädlas och säljas HÄR! Mer småskalighet åt folket!
 
Lokalproducerat/Härproducerat i Ovanåkers kommun.
 
När vi nu ändå är på gång och odlar en del själv medan vi köper resten av våra lokala bönder, ser vi till att så in massor av nektarväxter så att vi får se många humlor, bin och fjärilar. För utan dem har vi ingen framtid.
 
Humla på kråkvicker, utanför Drivex lokaler - Edsbyn.
 
Så kom igen nu! Följ med in i framtiden, anslut dig till revolutionen! Ta tillbaka makten över livet!
Rädda dig själv!

Kommentarer:

1 Sanna:

skriven

Jobbar på det gumman ;)

Svar: Jo, jag vet :)
Petra

Kommentera här: