0 Läs mer >>

Förändringar är min viktigaste bundsförvant.

Utan förändring dör jag inombords.

Eller snarare – utan möjlighet till förändring dör jag inombords.

Tanken på att sitta fast skrämmer mig mer än allt annat.

Eller i alla fall lika mycket som klimatförändringar och massutdöende.

Jag måste få tro att förändring är möjlig.

Både på det privata planet, i mitt eget lilla liv, och på det stora globala planet.

Vi måste förändra våra liv i grunden så att vi inte utrotar allt liv på jorden.

Inklusive oss själva.

Alla samband vi är beroende av för vår egen överlevnad.

De är i ständig förändring – precis som vi.

Dra i nödbromsen världen!

Det är dags att byta riktning.  

Förändringar är min v...