0 Läs mer >>
Tjuvarnas marknad eller bondens livförsäkring.
 
 
Inne i Chicago Board of Trade Building pågår något mycket märkligt....
Därinne spekuleras det i råvaror som majs, vete, havre, soja, grisar och mejeriprodukter. Vilket i förlängningen påverkar alla oss som köper mat, de fattigaste drabbas som vanligt mest.
 
"Spekulation i jordbruksvaror har kritiserats från mänga håll och har utmålats som en stark orsak till stigande priser som framför allt drabbar människor i fattiga länder. Successivt högre priser är en förutsättning för ett mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart jordbruk. Men det är något helt annat än de snabba prisfluktuationer som sker på börsen därför att man handlar och spekulerar med mat som om det vore vilka varor som helst. När priset åker bergochdalbana finns det alltför många förlorare."
 
En av de mest anmärkningsvärda konstigheterna med med detta spekulerande är att exempelvis handeln med majskontrakt är, i runda slängar, tio gånger större än hela världsproduktionen av majs. Vilken i och för sig har att göra med att majsen förädlas i kedjan mellan bonde och kund men ändå... Mat är för viktigt för att spekuleras med tycker jag. Eller som författarna uttrycker det:
 
"Det här är inget annat än att leka med maten och vi vet ju alla innerst inne att det är fel."
 
 
 
 

Resa genom roundup re...

0 Läs mer >>
Nu har jag läst det första kapitlet i "Jorden vi äter".
Lärde mig nåt nytt:
"Uppemot en tredjedel av all mark som en svensk behöver för sin matförsärjning finns i andra länder."
Jag viste ju att vi var beroende av utländsk mark men inte hur mycket.
 
Annars var det mycket som jag redan hade koll på. Men intressant ändå och det finns ju alltid någon ny tanke när det är något man inte läst förut :)
 
Lite tankar:
Nästan en miljard människor går hungriga medan 1,5 miljarder är överviktiga. Uppenbarligen är något väldigt fel! Problemet är inte brist på mat. Problemet är brist på rättvisa!
 
Ett ekologiskt jordbruk i stor skala är både möjligt och nödvändigt. Vi behöver ett jordbruk där ketsloppen fungerar, ett jordbruk som inte utarmar jorden och som inte behöver bekämpningsmedel. Vilken mat vill vi äta och till vilket pris? Vi måste utgå från de lokala förutsättningarna och hushålla med våra resurser...
 
Känns resonemanget igen?

Vid vägs ände

0 Läs mer >>
Jag beställde Naturskyddsföreningens årsbok 2013 och fick hem den strax före jul. Nu har efter-jul-friden infunnit sig och jag känner för att börja läsa den...
 
 
På baksidan beskrivs den så här:
 
"Vi köper på kredit och tecknar in jordens resurser för framtiden. Vi har skapat ett jordvruk som tär så hårt på planeten att det håller på att utplåna sin egen förmåga att producera mat. Aldrig förr har vi haft så mycket och så billig mat i världen, trots detta går nästan en miljard människor hungriga till sängs varje kväll.
 
Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren har på uppdrag av Naturskyddsföreningen besökt byar i Indien som hotas av jorderosion, deltagit i köpfesten på spannmålsbörsen i Chicago, följt sojans och biffdjurens framfart i Amazonas, rest genom den döende landsbygden i Illinois och vandrat i monokulturernas majsfält i Zambia. De visar hur våra matvanor sätter avtryck i landskapet, precis som jordbruksteknink och globala marknader syns i våra kylskåp. Kostnaderna för miljön är stora och vår mat blir alltmer enfaldig, samtidigt som få bönder får det hela att gå runt.
 
Att producera mat för en växande befolkning på ett mer ekologiskt sätt är fullt möjligt. Det är inte jordbruksteknik utan politisk vilja som begränsar. Vilken mat, vilket lantbruk och vilken jord vill vi se i framtiden?"
 
Ska bli mycket intressant att läsa denna. Hoppas på lite nya kunskaper och infallsvinklar, gärna några lösningar också.... Ljusglimtar i matfrågans mörker mottages även tacksamt. Fortsättning följer....

Jorden vi äter