0 Läs mer >>
Myt 10: Konsumtionspolitik är för kontroversiell för att accepteras av allmänheten
 
Forskarna: Politik är aldrig neutral utan den formar sociala normer och värderingar i samhället. Beslutsfattare måste skapa ”möjligheternas politik” i riktning mot hållbarhet genom att använda ett stort antal befintliga och nya strategier och verktyg i synergi.
 
Jag: tror inte alls att det är för kontroversiell. Klart att många kommer att klaga och vara kritiska men vi är också många som skriker efter en förändring. De flesta har fattat att vi lever ohållbart och önskar nya alternativ. Där behöver vi hjälp av våra folkvalda. Marknaden kommer inte att erbjuda någon lösning, det är det enda som är säkert.
 
 
 
Källa: Extrakt

10 myter om hållbar k...

0 Läs mer >>
Myt 9: Privat ägande av alla sorters produkter är önskvärt – det är inte gemensam användning
 
Forskarna: Gemensam ekonomi och gemensam konsumtion av alla sorters produkter upplever en renässans. Politiskt ansvariga kan bidra genom att minska hindren för gemensam användning och ekonomi samt stödja nödvändig forskning om dess effekter.
 
Jag: Å! Vad jag önskar att det fanns en bilpol i Edsbyn!
Då skulle vi kunna vara med i den och slippa äga en egen bil...
 
Källa: Extrakt

10 myter om hållbar k...

1 Läs mer >>
 
...kan vara fantastiskt fint :)
 

Enris i en gammal mug...

0 Läs mer >>
Myt 8: Människor blir lyckligare om de tjänar mer pengar och höjer sin materiella konsumtionsnivå
 
Forskarna: I de nordiska länderna leder BNP-ökningar endast till marginellt förbättrat välbefinnande. Därför behövs nya indikatorer för att mäta samhällsutveckling.

Jag: Ett mera jämställt samhälle gynnar allas välbefinnande, det är vad vi borde sträva mot iställt för att tjata om BNP. Mera jämställt, inte bara mellan könen utan också mellan olika etniska grupper. Mindre inkomstklyftor istället för ökande som vi har nu i Sverige. I vissa länder i världen behöver människor så klart högre inkomster för att kunna leva ett tryggt och bra liv. Det innebär att vi måste sänka våra krav, så att det finns miljömässigt utrymme för dem att få det bättre. De flesta av oss har ett sånt överflöd att det inte borde vara ett problem. 
 
 

Källa: Extrakt

10 myter om hållbar k...

1 Läs mer >>
Grått och jätteblåsigt väder. Vad göra?
Ge sig ut i skogen och leta svamp kändes helt rätt.
 
 
Clinton älskar att åka bil.
 
Vi åkte till det som en gång var det bästa svampstället.
För nåt år sen så gallrade de där och det är ett ganska nytt kalhygge aldeles intill.
Så det är inte särskilt bra svampställe längre, dock hittade vi några svampar.
 
Vi åkte vidare till ett annat ställe och även där hittade vi några.
 
 
 
Vi fikade och vimsade omkring också :)
 
Hittade Varglavsladan
 
  
 
Och en källa där det hängde en mugg på en pinne.
 
 
Glad blåsdag på er alla vänner!
 

Svampletardag och blå...

0 Läs mer >>
Myt 7: Hållbarhet betyder ”leva i grottor”
 
Forskarna: De kommande årens hållbarhetsutmaningar kommer att kräva en betydande övergång bort från en högenergiförbrukande livsstil.

Men hållbarhet innebär inte att gå tillbaka i grader av välbefinnande och lycka, därtom visar studier att människors välbefinnande och livskvalitet inte är beroende av hög resursförbrukning.
 
Jag: att förbruka mindre energi ligger i allas vårt intresse. Om vi inte bromsar den globala uppvärmningen får det långtgående konsekvenser för oss alla. Vilket vi redan ser. Här i vårt land mår allt fler bara sämre och sämre. Jag tror att vi någonstans (som biologiska varelser) känner att något är fel. Att vi ska få leva som om det fanns 3,5 jordklot är varken vettigt eller rimligt. Det bygger på att andra lever på för lite resurser. Om alla lever i verkligheten, vi har bara en planet, så finns utrymme för att alla ska få ett drägligt liv. Att ha en rättvisare fördelning skulle inte innebära att vi bor i grottor igen men kanske att fattiga människor kan få el, mat för dagen, sjukvård och trygghet.
 
Det vi måste dra ner på är för energiförbrukning. Köpa färre prylar (vilket jag tror de flesta faktiskt skulle må bra av i längden). Resa mindre. Äta mindre kött och se till att det vi ändå stoppar i oss är lokalt producerat. Sluta frakta allt och inget hit och dit, jag menar vi behöver inte utländska äpplen under svensk äppelsäsong (exempelvis). Jobba mindre, när vi förbrukar mindre resurser behöver vi mindre pengar och kan få mera tid med vår familj. Odla mera mat själva, vilket vi får tid till när vi jobbar mindre. Oroande här är det som händer med våra svenska jordbrukare - vi behöver fler, inte färre.
 
Listan kan göras lång men summan av det hela kanske blir att vi borde ägna oss mer åt varandra än åt pengar och prylar?
 
 
Källa: Extrakt

10 myter om hållbar k...

0 Läs mer >>
Myt 6: Att vädja till folks egenintresse är vägen till hållbart beteende
 
Forskarna: En balans mellan egenintresse (t.ex. främja miljöåtgärder som ett sätt att spara pengar) och samhällsfrämjande värden är nödvändig för att säkerställa inte bara kortsiktiga fördelar utan också långsiktiga resultat.


Jag: tror inte att vi är så själviska som de stora marknadskrafterna vill få oss att tro. Vi människor kan offra mycket för dem vi bryr oss om. Grejen är kanske att vi ska börja bry oss mera om varandra...
 
 
 

Källa: Extrakt

10 myter om hållbar k...

0 Läs mer >>
Myt 5: Mer information leder till hållbart beteende
 
Forskarna: Enbart information ändrar vanligtvis inte beteenden, men det är en väsentlig del i styrmedelspaket. De flesta tar enbart till sig information som stödjer de egna värderingarna.

Jag: Att ändra på våra värderingar är ett av de absolut viktigaste stegen mot en rimligare värld.
 
 
Källa: Extrakt

10 myter om hållbar k...

0 Läs mer >>
 
Två av mina glädekällor.

Mysigt

0 Läs mer >>
Myt 4: Små och enkla miljöåtgärder kommer att leda till större förändringar
 
Forskarna: Man kan inte förvänta sig spridningseffekter som leder till betydande förändringar av livsstil. De väsentliga livsstilsförändringarna måste uppmuntras, stödjas och underlättas av en politik för hållbar infrastruktur, prismekanismer och hållbara marknadsföringsbudskap.
 
Jag: Som sagt.
Idag är det både lättare och billigare att göra fel än att göra rätt.
Hur ska vi (den stora massan) kunna ta problemen på allvar när inte de beslutsfattande verkar göra det?
Det behövs stora och revolutionerande förändringar av hela vårt samhälle för att det ska bli hållbart.
Det kan vi inte åstadkomma var för sig.
 
Trots det vill jag säga att ens egen omställning på hemmaplan är väl så viktig.
Om inte annat så för sin egen skull.
Att känna att en gör det en kan är viktigt och det är ett sätt att göra sig beredd på de nödvändiga förändringar som vi, antingen frivilligt eller av nödvändighet, kommer att möta i framtiden.
 
 
Källa: Extrakt

10 myter om hållbar k...

0 Läs mer >>
Myt 3: Om alla gör lite kommer vi att åstadkomma mycket
 
Forskarna: Alla ska bidra till hållbarhet, men det behövs stora förändringar för att ställa om samhällen till hållbarhet. Myten kan avleda uppmärksamheten från mer betydande förändringar.


Jag: hävdar att alla ska göra mycket.
Alla måste verkligen hjälpas åt, särskilt de som kan påverka större och förändra hela system.
Men också alla vi andra, inte bara genom våra val i vårt eget liv utan också genom att prata om detta. Kräva förändringar, ifrågasätta det rådande systemet. Vi ska inte vara lydiga konsumenter.
 
 
Källa: Extrakt

10 myter om hållbar k...

0 Läs mer >>
Nu har jag äntligen fått till en etikett till houngsburkarna :)
 
 
Jag gillar dem.
 
 

Honungsetiketter